wtorek, 20 marzec 2012 00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Postępowanie jest prowadzone jako sektorowe, o wartości poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym

na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010r. – Dz. U. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane dotyczących działalności sektorowej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. W stosunku do zamawiającego zastosowanie mają przepisy art.3 ust.1 pkt. 4, art. 132 ust.1, pkt. 3, art. 133 ust.1 wymienionej ustawy.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
27-600 Sandomierz, ul. P.O.W. 8, woj. Świętokrzyskie
pow. Sandomierski, tel./fax. 015 832 50 76, 832 58 40
www.pecsandomierz.of.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Likwidacja wymiennikowni grupowej w budynku przy ul. Baczyńskiego 2A w Sandomierzu i wykonanie przyłączy ciepłowniczych i indywidualnych kompaktowych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych zasilanych dotychczas z wymiennikowni grupowej.”


Miejsce realizacji: Sandomierz

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych.
Termin realizacji ( wymagany)31.08.2012 r.
Wadium: 20 000,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:
Cena (koszt) – 80%.
Opinia techniczna – 20 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego
lub drogą elektroniczną na podstawie pisemnego zgłoszenia.

Dokumentacja techniczna do wglądu w Dziale Technicznym
Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Robert Piątek i Robert Sobieraj

tel.015 832 58 80, 832 58 40 w godz. 9.00-14.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 20 kwietnia 2012 r. o godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 kwietnia 2012 r. o godz. 12.30
w siedzibie zamawiającego, lok. świetlica.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Sandomierz. 20.03.2012 r.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
61
7010
7071
3210
7856
22908
1345883


Twoje IP44.210.77.73

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76