środa, 15 styczeń 2014 00:00

Ogłoszenie o przetargu ofert na sukcesywną bezgotówkową sprzedaż paliw płynnych

Ogłoszenie o przetargu ofert na sukcesywną bezgotówkową sprzedaż paliw płynnych na wyznaczonych stacjach paliw Wykonawcy w okresie od marca 2014 r. do lutego 2015 r.

I. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Spółka z o.o. ,
27-600 Sandomierz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8,
tel. 15 83258-40, fax 15 8325076,
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.pecsandomierz.pl

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych na wyznaczonych stacjach wykonawcy. Orientacyjne ilości zamawianych paliw wynoszą:

 • oleju napędowego -  23 000 litrów
 • bezołowiowej etyliny Pb – 500 litrów

Paliwa powinny spełniać warunki normy:

 • olej napędowy – PN EN 590
 • bezołowiowa etylina Pb – PN EN 228

Zakup przez Zamawiającego mniejszych niż wymieniowe wyżej ilości paliw nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony wykonawcy wobec Zamawiającego. Zakup paliw odbywać się będzie na stacjach wskazanych przez Wykonawcę . Stacje winny być czynne całodobowo i przez wszystkie dni tygodnia oraz przynajmniej jedna z nich powinna być oddalona od siedziby Zamawiającego  - 27-600 Sandomierz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8 – w promieniu nie większym niż 5 km. Zakup paliw będzie odbywał się bezpośrednio do zbiorników samochodowych i maszyn budowlanych lub sprzętu ( kanistrów) Zamawiającego. Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów a także nazwiska uprawnionych osób do tankowania będzie przedstawiony Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy . Rozliczenie pobranego paliwa odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej 2 razy w miesiącu zbiorczej faktury VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania  faktury. Do każdej zbiorczej faktury VAT  Wykonawca musi dołączyć informację zawierającą w szczególności:

 • adres stacji paliw,
 • datę i godzinę tankowania,
 • rodzaj i ilość zakupionego paliwa, 
 • nr rejestracyjny pojazdu, stan licznika w km, lub mg. przed zatankowaniem ( w przypadku tankowania pojazdu),
 • dzienną cenę sprzedaży.

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

IV. Kryteria wyboru.

Cena dnia z uwzględnieniem ewentualnego rabatu na 1 l paliwa.

V. Termin płatności.

14 dni od daty otrzymania faktury.

VI. Pisemne oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie do dnia 21 lutego 2014r. do godz. 13.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na bezgotówkową sprzedaż paliw płynnych ”.

VII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lutego 2014r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania przetargu lub jego części za nie rozstrzygnięty bez podania przyczyny. Przetarg nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  Zamówień Publicznych ( Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. z późn. zm.).    

IX. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Oferenci zostaną powiadomieni drogą faksową lub telefonicznie.

X. Wybrany oferent zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

XI. Bliższych informacji udziela: Robert Piątek – tel. (15) 8325840 wew. 43  lub Adam Szlachetka ( 15) 8325840  wew. 44

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
113
7010
7123
3210
7908
22908
1345935


Twoje IP44.210.77.73

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76