Projekt pn. "Budowa gazowego źródła kogeneracji w kotłowni Rokitek" o całkowitej wartości 5 491 199,70 zł został dofinansowany w formie pożyczki w wysokości 1 000 000 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

                                              

                                            

 

           W dniu 18.08.2021 Spółka PEC Sandomierz podpisała umowę z Krajową Agencją Poszanowania Energii na opracowanie techniczno-ekonomicznej analizy modernizacji kotłowni „Stocznia” zaopatrującej w ciepło prawobrzeżną część miasta. Działania podjęte przez KAPE oparte są na programie ELENA, finansowanym ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, mającym na celu realizację zadań Unii Europejskiej w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej. Zawiązana umowa ma na celu wybranie optymalnego rozwiązania dla modernizacji starzejącej się kotłowni „Stocznia” oraz znalezienie alternatywnych źródeł energii. Termin wykonania prac zaplanowano na koniec roku 2021.

 

Studium wykonalności/techniczno-ekonomiczna analiza modernizacji źródła ciepła
w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Sandomierzu (Kotłownia Stocznia):

 

 • techniczna i rynkowa analiza stanu istniejącego,
 • aktualny bilans energii i planowane zmiany zapotrzebowania ciepła,
 • analiza wymagań środowiskowych,
 • analiza wariantowa możliwych kierunków modernizacji źródła,
 • określenie nakładów inwestycyjnych na każdy z wariantów.
 • przegląd źródeł finansowania inwestycji,
 • przegląd dostępnych programów wsparcia,
 • określenie wysokości możliwych do uzyskania pożyczek oraz dotacji,
 • określenie wielkości wymaganego wkładu własnego i/lub kredytu.
 • określenie kosztów eksploatacyjnych każdego z wariantów,
 • przyjęcie założeń, ustalenie metodyki oraz przeprowadzenia analiz ekonomicznych dla wybranych wariantów,
 • określenie wskaźników rentowności inwestycji,
 • analiza wrażliwości wybranych scenariuszy na wybrane parametry,
 • wpływ modernizacji na koszt produkcji ciepła,
 • wskazanie optymalnego wariantu modernizacyjnego.

 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu informuje, że w wyniku    postępowania komisji przetargowej   w dniu 29.06.2021r   na przeprowadzone postępowanie  dotyczące  zadania pn.

 „ Roboty remontowe związane z odnowieniem elewacji w n/w obiektach zlokalizowanych

przy ul. POW 8 w Sandomierzu:

- budynek administracyjno-biurowy

- budynek garażowo- magazynowy

- ekran akustyczny pomiędzy w/w budynkami”

 

wybrana została oferta firmy:

              Gobio Energetyka Jan Sochacki , Kobierniki 19A , 27-600 Sandomierz

              która przedstawiła  najkorzystniejszą ofertę.

             Całkowita wartość oferty – 47 617,00  zł netto

poniedziałek, 04 październik 2021 00:00

 

 

W tej chwili nie prowadzimy rekrutacji na żadne stanowisko. 

 
poniedziałek, 14 czerwiec 2021 00:00

PRZETARG NIEOGRANICZONY - remont elewacji budynków PEC

Napisał

 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Postępowanie jest prowadzone jako sektorowe, o wartości poniżej progów kwotowych określonych na podstawie ustawy z dnia 11 września  2019r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019) w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane dotyczących działalności sektorowej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

27-600 Sandomierz, ul. P.O.W. 8, woj. Świętokrzyskie

pow. Sandomierski, tel. 015 832 50 76, 832 58 40

www.pecsandomierz.of.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OGŁASZA ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:

 

Roboty remontowe związane z odnowieniem  elewacji w  n/w obiektach zlokalizowanych   

przy ul. POW 8 w Sandomierzu:

- budynek administracyjno-biurowy

- budynek garażowo-magazynowy

- ekran akustyczny pomiędzy  w/w budynkami

Miejsce realizacji : Sandomierz ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin realizacji ( wymagany) – 30.09.2021r

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:

Kryterium  – cena  - waga kryterium 100%

Specyfikacja warunków zamówienia stanowi załącznik do ogłoszenia. Uprawnieni do kontaktów z oferentami:   Robert Sobieraj; Tomasz Kamuda; Michał Kozieł:  tel.015 832 58 80 lub 015  832 58 40 w. 135  w godz. 9.00-14.00.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 29 czerwiec  2021r o godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 czerwiec  2021r o godz. 13.15 w siedzibie zamawiającego, lok. świetlica.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji  warunków zamówienia                                                                                                        

19 kwietnia 2021 r. PEC Sandomierz podpisał umowę na realizację budowy układu kogeneracyjnego, którego podstawą będzie nowoczesny i ekologiczny silnik gazowy. Jednostka wytwórcza o mocy cieplnej 1193,0 kW i mocy elektrycznej 999 kW zaspokoi zapotrzebowanie na ciepło dla miasta w okresie letnim, a poza nim przyczyni się do produkcji ciepła na potrzeby grzewcze. W drodze przetargu wykonawcą została wybrana firma Ferox Energy Systems z Katowic, która posiada bogate doświadczenie w tego typu inwestycjach. 

 

 Nowa instalacja której budowa rozpocznie się w czerwcu bieżącego roku będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. Gaz ziemny, którym zasilany będzie nowo budowany silnik,  stanowi paliwo ekologiczne.  Dzięki temu możliwa będzie redukcja emisji dwutlenku węgla o 5,5 tysiąca ton w skali roku. Jednocześnie zmniejszy się zużycie miału węglowego o 1,5 tysiąca ton rocznie. Produkowana w skojarzeniu energia elektryczna zostanie wykorzystana na potrzeby własne kotłowni "Rokitek" a jej nadwyżka zostanie sprzedana do sieci elektroenergetycznej. Do zysku ze sprzedanego prądu należy doliczyć premie gwarantowane, jakie zapewnia rząd, co wpływa korzystnie na opłacalność całej inwestycji. 

 

 

Spółka przeznaczy na zadanie 4.509.390,00 zł z czego 1.549.090,20 zł dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Inwestycja zwróci się po upływie 6 lat. Zakończenie budowy i uruchomienie układu planowane jest na czerwiec 2022r.

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
331
449
7000
7000
2580
22049
1273677


Twoje IP3.239.2.192

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76